User Tools

Site Tools


11641-mu-la-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11641-mu-la-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Muğla</​b>​ là một thành phố tự trị (<​i>​büyük şehir</​i>​) đồng thời cũng là một tỉnh (<​i>​il</​i>​) thuộc Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố nằm ở góc tây nam của Thổ Nhĩ Kỳ, bên bờ Biển Aegea. Các đô thị nghỉ mát lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ như Bodrum, Oludeniz, Marmaris và Fethiye nằm ở bên bờ biển ở Muğla.
 +</​p><​p>​Với chiều dài bờ biển 1.100 km, Muğla có bờ biển dài nhất trong các tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Thành phố cũng có hai hồ lớn, hồ Bafa ở huyện Milas và hồ Köyceğiz. Kinh tế của Muğla chủ yếu dựa vào ngành du lịch, nông nghiệp và lâm nghiệp.
 +</​p><​p>​Thành phố có 2 sân bay ở Dalaman và Milas-Bodrum,​ với các tuyến bay nội địa và quốc tế.
 +</p>
  
 +<​p>​Trước năm 2012, trung tâm tỉnh Muğla trước đây là thành phố tỉnh lỵ (<​i>​merkez ilçesi</​i>​) Muğla, nằm sâu 20 km trong nội địa. Năm 2012, Thổ Nhĩ Kỳ thông qua luật công nhận các tỉnh có dân số trên 750.000 người là những thành phố tự trị (<​i>​büyükşehir belediyeleri</​i>​). Theo đó, thành phố tỉnh lỵ Muğla cũ được giải thể để thành lập các huyện mới là Menteşe và Seydikemer. Hiện tại, thành phố được chia thành 13 huyện hành chính:
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​p><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​37°01′49″B</​span>​ <span class="​longitude">​28°30′23″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​37,​03028°B 28,​50639°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​37.03028;​ 28.50639</​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Muğla</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​br/>​Bản mẫu:​Muğla-geo-stub
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181010173523
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.376 seconds
 +Real time usage: 0.486 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3116/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 48316/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2710/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.124/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.7 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 399.986 ​     1 -total
 + ​77.99% ​ 311.968 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​59.25% ​ 236.995 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  8.02%   ​32.069 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.98%   ​31.924 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.38%   ​29.534 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Th&#​7893;​_Nh&#​297;​_K&#​7923;​
 +  7.19%   ​28.751 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.91%   ​27.642 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  6.56%   ​26.238 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.51%   ​26.034 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1320968-0!canonical and timestamp 20181010173523 and revision id 24013679
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
11641-mu-la-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)