User Tools

Site Tools


11669-mulloidichthys-la-gi

Mulloidichthys là một chi cá thuộc họ Cá phèn sinh sống ở vùng biển nhiệt đới. Chúng chủ yếu là Xuất hiện trong rạn san hô và đá san hô ở Đại Tây Dương Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương.[2] 6 loài được công nhận thuộc về chi này.

Mulloidichthys vanicolensis
  • Cá phèn Mexico, Mulloidichthys dentatus (Gill, 1862).
  • Cá phèn sọc vàng kim, Mulloidichthys flavolineatus (Lacépède, 1801).
  • Cá phèn vàng, Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829).
  • Cá phèn Mimic, Mulloidichthys mimicus Randall & Guézé, 1980.
  • Cá phèn cam, Mulloidichthys pfluegeri (Steindachner, 1900).
  • Cá phèn vây vàng, Mulloidichthys vanicolensis (Valenciennes, 1831).
  1. ^ Whitley, G. P., 1929: Studies in ichthyology. No. 3. Records of the Australian Museum, 17(3): 101-143, Pls. 30-34.
  2. ^ Johnson, G.D. & Gill, A.C. (1998). Paxton, J.R. & Eschmeyer, W.N., biên tập. Encyclopedia of Fishes. San Diego: Academic Press. tr. 186. ISBN 0-12-547665-5. 
11669-mulloidichthys-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)