User Tools

Site Tools


11704-mustafakemalpa-a-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

11704-mustafakemalpa-a-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Mustafakemalpaşa</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Huyện  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​TEKEL BAYIRI SARI SOKAK ÖNÜ - panoramio.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​TEKEL_BAYIRI_SARI_SOKAK_%C3%96N%C3%9C_-_panoramio.jpg/​250px-TEKEL_BAYIRI_SARI_SOKAK_%C3%96N%C3%9C_-_panoramio.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​TEKEL_BAYIRI_SARI_SOKAK_%C3%96N%C3%9C_-_panoramio.jpg/​375px-TEKEL_BAYIRI_SARI_SOKAK_%C3%96N%C3%9C_-_panoramio.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​TEKEL_BAYIRI_SARI_SOKAK_%C3%96N%C3%9C_-_panoramio.jpg/​500px-TEKEL_BAYIRI_SARI_SOKAK_%C3%96N%C3%9C_-_panoramio.jpg 2x" data-file-width="​3072"​ data-file-height="​2304"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Mustafakemalpaşa trên bản đồ Thổ Nhĩ Kỳ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Turkey_location_map.svg/​250px-Turkey_location_map.svg.png"​ width="​250"​ height="​107"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Turkey_location_map.svg/​375px-Turkey_location_map.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​Turkey_location_map.svg/​500px-Turkey_location_map.svg.png 2x" data-file-width="​1579"​ data-file-height="​677"/><​div style="​position:​absolute;​top:​35.21%;​left:​15.366%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Mustafakemalpaşa"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Mustafakemalpaşa"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Mustafakemalpaşa</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div><​small>​Vị trí ở Thổ Nhĩ Kỳ</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedbottomrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<span style="​text-align:​ center; font-size: smaller; font-weight:​ bold; padding-bottom:​ 0.7em;">​Tọa độ:​ <span style="​white-space:​nowrap"><​span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​40°02′7″B</​span>​ <span class="​longitude">​28°24′42″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​40,​03528°B 28,​41167°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​40.03528;​ 28.41167</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​40°02′7″B</​span>​ <span class="​longitude">​28°24′42″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​40,​03528°B 28,​41167°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​40.03528;​ 28.41167</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​span>​ </​span></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​23px-Flag_of_Turkey.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​35px-Flag_of_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​45px-Flag_of_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Thổ Nhĩ Kỳ</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Bursa</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1.731 km<​sup>​2</​sup>​ (668 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Độ cao<span style="​font-weight:​normal"/></​th><​td>​
 +30 m (100 ft)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2010)<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +101.412 người</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +EET (UTC+2)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row"><​span style="​white-space:​nowrap">​ • Mùa hè (DST)</​span></​th><​td>​
 +EEST (UTC+3)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Trang web</​th><​td>​
 +http://​www.mustafakemalpasa-bld.gov.tr</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Mustafakemalpaşa</​b>​ là một huyện thuộc tỉnh Bursa, Thổ Nhĩ Kỳ. Huyện có diện tích 1.731 km² và dân số thời điểm năm 2010 là 101.412 người.<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Türkisches Institut für Statistik</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Districts of Turkey” (bằng tiếng Anh). statoids.com<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMustafakemalpa%C5%9Fa&​amp;​rft.btitle=Districts+of+Turkey&​amp;​rft.date=14+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=statoids.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fytr.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​ul><​li><​span class="​citation web">​“Geonames Database”. Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 11 tháng 5 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMustafakemalpa%C5%9Fa&​amp;​rft.btitle=Geonames+Database&​amp;​rft.date=11+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=C%C6%A1+quan+T%C3%ACnh+b%C3%A1o+%C4%90%E1%BB%8Ba+kh%C3%B4ng+gian+Qu%E1%BB%91c+gia&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fgeonames.nga.mil%2Fggmagaz%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​30px-Flag_of_Turkey.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​45px-Flag_of_Turkey.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b4/​Flag_of_Turkey.svg/​60px-Flag_of_Turkey.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1302
 +Cached time: 20181010170330
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.452 seconds
 +Real time usage: 0.585 seconds
 +Preprocessor visited node count: 12118/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 74634/​2097152 bytes
 +Template argument size: 20693/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1297/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.090/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.26 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 549.911 ​     1 -total
 + ​90.49% ​ 497.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​74.46% ​ 409.459 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​41.73% ​ 229.470 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 + ​37.48% ​ 206.133 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr
 + ​28.35% ​ 155.906 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CountryAbbr2
 +  8.41%   ​46.270 ​   214 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_flag2
 +  7.64%   ​42.026 ​    13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  6.55%   ​36.044 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.09%   ​33.497 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1645084-0!canonical and timestamp 20181010170330 and revision id 24014093
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
11704-mustafakemalpa-a-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)