User Tools

Site Tools


11717-myaptex-brachyptera-la-gi

Myaptex brachyptera
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Myaptex
Loài (species) M. brachyptera
Danh pháp hai phần
Myaptex brachyptera
Philippi, 1865

Myaptex brachyptera là một loài ruồi trong họ Asilidae. Myaptex brachyptera được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Myaptex brachyptera tại Wikispecies
11717-myaptex-brachyptera-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)