User Tools

Site Tools


11718-myaptex-hermanni-la-gi

Myaptex hermanni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Myaptex
Loài (species) M. hermanni
Danh pháp hai phần
Myaptex hermanni
Hull, 1962

Myaptex hermanni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Myaptex hermanni được Hull miêu tả năm 1962.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Myaptex hermanni tại Wikispecies
11718-myaptex-hermanni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)