User Tools

Site Tools


11720-myelaphus-lobicornis-la-gi

Myelaphus lobicornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Myelaphus
Loài (species) M. lobicornis
Danh pháp hai phần
Myelaphus lobicornis
(Osten Sacken, 1877)

Myelaphus lobicornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Myelaphus lobicornis được Osten-Sacken miêu tả năm 1877.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Myelaphus lobicornis tại Wikispecies
11720-myelaphus-lobicornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)