User Tools

Site Tools


11721-myelaphus-melas-la-gi

Myelaphus melas
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Myelaphus
Loài (species) M. melas
Danh pháp hai phần
Myelaphus melas
Bigot, 1882

Myelaphus melas là một loài ruồi trong họ Asilidae. Myelaphus melas được Bigot miêu tả năm 1882.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Myelaphus melas tại Wikispecies
11721-myelaphus-melas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)