User Tools

Site Tools


11724-myersiohyla-la-gi

Myersiohyla
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Chordata
Lớp (class) Amphibia
Bộ (ordo) Anura
Họ (familia) Hylidae
Chi (genus) Myersiohyla
Faivovich, Haddad, Garcia, Frost, Campbell & Wheeler, 2005
Các loài

Xem trong bài.

Myersiohyla là một chi động vật lưỡng cư trong họ Nhái bén, thuộc bộ Anura. Chi này có 4 loài và không bị đe dọa tuyệt chủng.[1]

  1. ^ “Danh sách lưỡng cư trong sách Đỏ”. IUCN. Truy cập ngày 3 tháng 7 năm 2012. 
11724-myersiohyla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)