User Tools

Site Tools


11744-n-m-m-i-la-gi

Nấm mối (danh pháp khoa học: Termitomyces albuminosus) là loài nấm thuộc họ Lyophyllaceae. Loài này từng được đặt tên là Collybia albuminosa.[3]

Tên gọi nấm mối vì nấm chỉ xuất hiện ở nơi có nhiều mối sinh sống. mối ở đây là loại mối đất chứ không phải mối sống trên cây. Mối đất làm ổ to như trái dừa khô, hình dáng từng hốc đất, ổ mối đất màu trắng hoặc hơi ngả vàng. nấm mối xuất hiện vào đàu mùa mưa, khoảng từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Thường nấm mối xuất hiện ở nơi đất cao vì mối không thể làm ổ ở nơi đất quá ẩm ướt. Nấm mối màu trắng, gốc hơi ngả vàng. Muốn biết chắc chắn đó có phải nấm mối hay không thì chỉ cần đào khoảng đất nhỏ xung quanh, nếu thấy có mối đất sinh sống thì chắc chắn đó là nấm mối.

  1. ^ Heim R. (1941). “Études descriptives et expérimentales sur les agarics termitophiles d'Afriquetropicale”. Mémoires de l'Académie des Sciences de l'Institut de France (bằng tiếng Pháp) 64: 1–74. 
  2. ^ Macrolepiota albuminosa (Berk.) Pegler, Kew Bull. 27(1): 189 (1972)”. Index Fungorum. CAB International. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2012. 
  3. ^ E. R. Boa. Wild edible fungi: a global overview of their use and importance to people. tr. 12. 

hàng nấm mối mối giá rẻ

điểm cung cấp nấm mối

11744-n-m-m-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)