User Tools

Site Tools


11746-n-o-me-toque-la-gi

Não-Me-Toque là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 361,67 km², dân số năm 2007 là 15228 người, mật độ 42,1 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11746-n-o-me-toque-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)