User Tools

Site Tools


11779-nalgonda-huy-n-la-gi

Huyện Nalgonda là một huyện thuộc bang Telangana, Ấn Độ. Thủ phủ huyện Nalgonda đóng ở Nalgonda. Huyện Nalgonda có diện tích 14.240 ki lô mét vuông. Đến thời điểm năm 2001, huyện Nalgonda có dân số 3.238.449 người.[1]

Huyện chia thành 3 phó huyện (Nalgonda, Miryalaguda, Devarakonda) và 31 mandal.[2][3]

11779-nalgonda-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)