User Tools

Site Tools


11792-nannodioctria-albicornis-la-gi

Nannodioctria albicornis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nannodioctria
Loài (species) N. albicornis
Danh pháp hai phần
Nannodioctria albicornis
Wilcox & Martin, 1941

Nannodioctria albicornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nannodioctria albicornis được Wilcox & Martin miêu tả năm 1941.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nannodioctria albicornis tại Wikispecies
11792-nannodioctria-albicornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)