User Tools

Site Tools


11793-nannodioctria-australis-la-gi

Nannodioctria australis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nannodioctria
Loài (species) N. australis
Danh pháp hai phần
Nannodioctria australis
Adisoemarto & Wood, 1975

Nannodioctria australis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nannodioctria australis được Adisoemarto & Wood miêu tả năm 1975.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nannodioctria australis tại Wikispecies
11793-nannodioctria-australis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)