User Tools

Site Tools


11794-nannodioctria-lopatini-la-gi

Nannodioctria lopatini
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nannodioctria
Loài (species) N. lopatini
Danh pháp hai phần
Nannodioctria lopatini
Lehr, 1965

Nannodioctria lopatini là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nannodioctria lopatini được Lehr miêu tả năm 1965. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nannodioctria lopatini tại Wikispecies
11794-nannodioctria-lopatini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)