User Tools

Site Tools


11795-nannolaphria-nigra-la-gi

Nannolaphria nigra
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Nannolaphria
Loài (species) N. nigra
Danh pháp hai phần
Nannolaphria nigra
Londt, 1977

Nannolaphria nigra là một loài ruồi trong họ Asilidae. Nannolaphria nigra được Londt miêu tả năm 1977.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Nannolaphria nigra tại Wikispecies
11795-nannolaphria-nigra-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)