User Tools

Site Tools


11814-natal-ndia-la-gi

Natalândia là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 471,355 km², dân số năm 2007 là 3271 người, mật độ 7,2 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
11814-natal-ndia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)