User Tools

Site Tools


11860-negasilus-cumbipilosus-la-gi

Negasilus cumbipilosus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Negasilus
Loài (species) N. cumbipilosus
Danh pháp hai phần
Negasilus cumbipilosus
Adisoemarto, 1967

Negasilus cumbipilosus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Negasilus cumbipilosus được Adisoemarto miêu tả năm 1967.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Negasilus cumbipilosus tại Wikispecies
11860-negasilus-cumbipilosus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)