User Tools

Site Tools


11875-neoaratus-hercules-la-gi

Neoaratus hercules
Neoaratus hercules male 1.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoaratus
Loài (species) N. hercules
Danh pháp hai phần
Neoaratus hercules
Wiedemann 1828

Neoaratus hercules là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoaratus hercules được Wiedemann miêu tả năm 1828.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Neoaratus hercules tại Wikimedia Commons
11875-neoaratus-hercules-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)