User Tools

Site Tools


11877-neocerdistus-acutangulatus-la-gi

Neocerdistus acutangulatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neocerdistus
Loài (species) N. acutangulatus
Danh pháp hai phần
Neocerdistus acutangulatus
(Macquart, 1847)

Neocerdistus acutangulatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neocerdistus acutangulatus được Macquart miêu tả năm 1847.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neocerdistus acutangulatus tại Wikispecies
11877-neocerdistus-acutangulatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)