User Tools

Site Tools


11878-neoderomyia-fulvipes-la-gi

Neoderomyia fulvipes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoderomyia
Loài (species) N. fulvipes
Danh pháp hai phần
Neoderomyia fulvipes
Philippi, 1865

Neoderomyia fulvipes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoderomyia fulvipes được Philippi miêu tả năm 1865.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoderomyia fulvipes tại Wikispecies
11878-neoderomyia-fulvipes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)