User Tools

Site Tools


11879-neodiogmites-melaleucus-la-gi

Neodiogmites melaleucus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neodiogmites
Loài (species) N. melaleucus
Danh pháp hai phần
Neodiogmites melaleucus
Schiner, 1868

Neodiogmites melaleucus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neodiogmites melaleucus được Schiner miêu tả năm 1868.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neodiogmites melaleucus tại Wikispecies
11879-neodiogmites-melaleucus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)