User Tools

Site Tools


11880-neodiogmites-melanogaster-la-gi

Neodiogmites melanogaster
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neodiogmites
Loài (species) N. melanogaster
Danh pháp hai phần
Neodiogmites melanogaster
(Wiedemann, 1821)

Neodiogmites melanogaster là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neodiogmites melanogaster được Wiedemann miêu tả năm 1821.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neodiogmites melanogaster tại Wikispecies
11880-neodiogmites-melanogaster-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)