User Tools

Site Tools


11881-neodiogmites-mixtus-la-gi

Neodiogmites mixtus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neodiogmites
Loài (species) N. mixtus
Danh pháp hai phần
Neodiogmites mixtus
Carrera, 1949

Neodiogmites mixtus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neodiogmites mixtus được Carrera miêu tả năm 1949.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neodiogmites mixtus tại Wikispecies
11881-neodiogmites-mixtus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)