User Tools

Site Tools


11882-neodiogmites-niger-la-gi

Neodiogmites niger
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neodiogmites
Loài (species) N. niger
Danh pháp hai phần
Neodiogmites niger
Carrera, 1949

Neodiogmites niger là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neodiogmites niger được Carrera miêu tả năm 1949.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neodiogmites niger tại Wikispecies
11882-neodiogmites-niger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)