User Tools

Site Tools


11883-neoepitriptus-inconstans-la-gi

Neoepitriptus inconstans
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoepitriptus
Loài (species) N. inconstans
Danh pháp hai phần
Neoepitriptus inconstans
Wiedemann, 1820

Neoepitriptus inconstans là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoepitriptus inconstans được Wiedemann miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoepitriptus inconstans tại Wikispecies
11883-neoepitriptus-inconstans-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)