User Tools

Site Tools


11884-neoepitriptus-ninae-la-gi

Neoepitriptus ninae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoepitriptus
Loài (species) N. ninae
Danh pháp hai phần
Neoepitriptus ninae
Lehr, 1992

Neoepitriptus ninae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoepitriptus ninae được Lehr miêu tả năm 1992. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoepitriptus ninae tại Wikispecies
11884-neoepitriptus-ninae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)