User Tools

Site Tools


11885-neoepitriptus-setosulus-la-gi

Neoepitriptus setosulus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoepitriptus
Loài (species) N. setosulus
Danh pháp hai phần
Neoepitriptus setosulus
Zeller, 1840

Neoepitriptus setosulus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoepitriptus setosulus được Zeller miêu tả năm 1840.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoepitriptus setosulus tại Wikispecies
11885-neoepitriptus-setosulus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)