User Tools

Site Tools


11886-neoitamus-angusticornis-la-gi

Neoitamus angusticornis
Magarikemusihiki 08f9475c.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoitamus
Loài (species) N. angusticornis
Danh pháp hai phần
Neoitamus angusticornis
(Loew, 1858)

Neoitamus angusticornis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoitamus angusticornis được Loew miêu tả năm 1858. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Neoitamus angusticornis tại Wikimedia Commons
11886-neoitamus-angusticornis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)