User Tools

Site Tools


11888-neoitamus-belokobylskii-la-gi

Neoitamus belokobylskii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoitamus
Loài (species) N. belokobylskii
Danh pháp hai phần
Neoitamus belokobylskii
Lehr, 1999

Neoitamus belokobylskii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoitamus belokobylskii được Lehr miêu tả năm 1999. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoitamus belokobylskii tại Wikispecies
11888-neoitamus-belokobylskii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)