User Tools

Site Tools


11890-neoitamus-cothurnatus-la-gi

Neoitamus cothurnatus
Asilidae Neoitamus cothurnatus fg01.JPG
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoitamus
Loài (species) N. cothurnatus
Danh pháp hai phần
Neoitamus cothurnatus
(Meigen, 1820)

Neoitamus cothurnatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoitamus cothurnatus được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Neoitamus cothurnatus tại Wikimedia Commons
11890-neoitamus-cothurnatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)