User Tools

Site Tools


11891-neoitamus-cyanurus-la-gi

Neoitamus cyanurus
Neoitamus cyanurus 9835.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoitamus
Loài (species) N. cyanurus
Danh pháp hai phần
Neoitamus cyanurus
(Loew, 1849)

Neoitamus cyanurus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoitamus cyanurus được Loew miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Neoitamus cyanurus tại Wikimedia Commons
11891-neoitamus-cyanurus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)