User Tools

Site Tools


11893-neoitamus-dolichurus-la-gi

Neoitamus dolichurus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoitamus
Loài (species) N. dolichurus
Danh pháp hai phần
Neoitamus dolichurus
Becker, 1925

Neoitamus dolichurus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoitamus dolichurus được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoitamus dolichurus tại Wikispecies
11893-neoitamus-dolichurus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)