User Tools

Site Tools


11895-neoitamus-flavofemoratus-la-gi

Neoitamus flavofemoratus
Robber fly (Neoitamus flavofemoratus) (8980234943).jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoitamus
Loài (species) N. flavofemoratus
Danh pháp hai phần
Neoitamus flavofemoratus
Hine, 1909

Neoitamus flavofemoratus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoitamus flavofemoratus được Hine miêu tả năm 1909.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Neoitamus flavofemoratus tại Wikimedia Commons
11895-neoitamus-flavofemoratus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)