User Tools

Site Tools


11899-neoitamus-navasardiani-la-gi

Neoitamus navasardiani
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoitamus
Loài (species) N. navasardiani
Danh pháp hai phần
Neoitamus navasardiani
Richter, 1963

Neoitamus navasardiani là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoitamus navasardiani được Richter miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoitamus navasardiani tại Wikispecies
11899-neoitamus-navasardiani-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)