User Tools

Site Tools


11901-neoitamus-pediformis-la-gi

Neoitamus pediformis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoitamus
Loài (species) N. pediformis
Danh pháp hai phần
Neoitamus pediformis
Becker, 1925

Neoitamus pediformis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoitamus pediformis được Becker miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoitamus pediformis tại Wikispecies
11901-neoitamus-pediformis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)