User Tools

Site Tools


11902-neoitamus-richterievi-la-gi

Neoitamus richterievi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoitamus
Loài (species) N. richterievi
Danh pháp hai phần
Neoitamus richterievi
Esipenko, 1972

Neoitamus richterievi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoitamus richterievi được Esipenko miêu tả năm 1972. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoitamus richterievi tại Wikispecies
11902-neoitamus-richterievi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)