User Tools

Site Tools


11903-neoitamus-rubripes-la-gi

Neoitamus rubripes
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoitamus
Loài (species) N. rubripes
Danh pháp hai phần
Neoitamus rubripes
Hermann, 1917

Neoitamus rubripes là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoitamus rubripes được Hermann miêu tả năm 1917. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoitamus rubripes tại Wikispecies
11903-neoitamus-rubripes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)