User Tools

Site Tools


11905-neoitamus-setifemur-la-gi

Neoitamus setifemur
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoitamus
Loài (species) N. setifemur
Danh pháp hai phần
Neoitamus setifemur
Lehr, 1966

Neoitamus setifemur là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoitamus setifemur được Lehr miêu tả năm 1966. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoitamus setifemur tại Wikispecies
11905-neoitamus-setifemur-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)