User Tools

Site Tools


11907-neoitamus-veris-la-gi

Neoitamus veris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neoitamus
Loài (species) N. veris
Danh pháp hai phần
Neoitamus veris
Esipenko, 1974

Neoitamus veris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neoitamus veris được Esipenko miêu tả năm 1974. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neoitamus veris tại Wikispecies
11907-neoitamus-veris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)