User Tools

Site Tools


11910-neolophonotus-abuntius-la-gi

Neolophonotus abuntius
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. abuntius
Danh pháp hai phần
Neolophonotus abuntius
Walker, 1849

Neolophonotus abuntius là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus abuntius được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus abuntius tại Wikispecies
11910-neolophonotus-abuntius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)