User Tools

Site Tools


11911-neolophonotus-albofasciatus-la-gi

Neolophonotus albofasciatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. albofasciatus
Danh pháp hai phần
Neolophonotus albofasciatus
(Ricardo, 1900)

Neolophonotus albofasciatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus albofasciatus được Ricardo miêu tả năm 1900.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus albofasciatus tại Wikispecies
11911-neolophonotus-albofasciatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)