User Tools

Site Tools


11914-neolophonotus-aphellas-la-gi

Neolophonotus aphellas
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. aphellas
Danh pháp hai phần
Neolophonotus aphellas
Walker, 1849

Neolophonotus aphellas là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus aphellas được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus aphellas tại Wikispecies
11914-neolophonotus-aphellas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)