User Tools

Site Tools


11915-neolophonotus-chaineyi-la-gi

Neolophonotus chaineyi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. chaineyi
Danh pháp hai phần
Neolophonotus chaineyi
Londt, 1986

Neolophonotus chaineyi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus chaineyi được Londt miêu tả năm 1986. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus chaineyi tại Wikispecies
11915-neolophonotus-chaineyi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)