User Tools

Site Tools


11916-neolophonotus-comatus-la-gi

Neolophonotus comatus
Robber fly, South Africa, 2012.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. comatus
Danh pháp hai phần
Neolophonotus comatus
(Wiedemann, 1821)

Neolophonotus comatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus comatus được Wiedemann miêu tả năm 1821.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus comatus tại Wikispecies
11916-neolophonotus-comatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)