User Tools

Site Tools


11917-neolophonotus-cuthbertsoni-la-gi

Neolophonotus cuthbertsoni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. cuthbertsoni
Danh pháp hai phần
Neolophonotus cuthbertsoni
Curran, 1934

Neolophonotus cuthbertsoni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus cuthbertsoni được Curran miêu tả năm 1934. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus cuthbertsoni tại Wikispecies
11917-neolophonotus-cuthbertsoni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)