User Tools

Site Tools


11918-neolophonotus-efflatouni-la-gi

Neolophonotus efflatouni
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. efflatouni
Danh pháp hai phần
Neolophonotus efflatouni
Londt, 1987

Neolophonotus efflatouni là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus efflatouni được Londt miêu tả năm 1987.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus efflatouni tại Wikispecies
11918-neolophonotus-efflatouni-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)