User Tools

Site Tools


11919-neolophonotus-ellenbergeri-la-gi

Neolophonotus ellenbergeri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. ellenbergeri
Danh pháp hai phần
Neolophonotus ellenbergeri
Londt, 1988

Neolophonotus ellenbergeri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus ellenbergeri được Londt miêu tả năm 1988. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus ellenbergeri tại Wikispecies
11919-neolophonotus-ellenbergeri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)