User Tools

Site Tools


11921-neolophonotus-isse-la-gi

Neolophonotus isse
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. isse
Danh pháp hai phần
Neolophonotus isse
Walker, 1849

Neolophonotus isse là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus isse được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus isse tại Wikispecies
11921-neolophonotus-isse-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)