User Tools

Site Tools


11922-neolophonotus-klebsi-la-gi

Neolophonotus klebsi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. klebsi
Danh pháp hai phần
Neolophonotus klebsi
Meunier, 1908

Neolophonotus klebsi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus klebsi được Meunier miêu tả năm 1908.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus klebsi tại Wikispecies
11922-neolophonotus-klebsi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)