User Tools

Site Tools


11923-neolophonotus-leoninus-la-gi

Neolophonotus leoninus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Neolophonotus
Loài (species) N. leoninus
Danh pháp hai phần
Neolophonotus leoninus
(Schiner, 1867)

Neolophonotus leoninus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Neolophonotus leoninus được Schiner miêu tả năm 1867.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Neolophonotus leoninus tại Wikispecies
11923-neolophonotus-leoninus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)